tarieven

Vakmanschap en kwaliteit

De snelheid waarmee de houtrot ontstaat, hangt af van 4 elementen, vocht, warmte, zuurstof en voedingsbodem. De kwaliteit van de ondergrond speelt daarbij ook een belangrijke rol. Slecht onderhoud of onvakkundig schilderwerk is vaak een oorzaak van houtrot. Het herkennen, voorkomen en behandelen ervan vereist het nodige vakwerk.


Werd er vroeger bij constatering van houtrot het complete kozijn, deur of andere ondergrond vervangen, tegenwoordig kan er veelal worden volstaan met een reparatie en/of deelvervanging. Wanneer er te lang wordt gewacht met het benodigde en vakkundige onderhoud van het houtwerk, kan een gehele ondergrond worden aangetast, waardoor vervanging niet meer te voorkomen is.


Wij kunnen u naast het geven van vakkundig advies over de staat van de houtrot deze ook voor u behandelen.

Houtrot reparatie, voor en na

Betonrot reparatie, voor en na